NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Nguyễn Thị Loan Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kế toán Các vấn đề về kinh tế
2 Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Kế toán .
3 Nguyễn Phương Mai Thạc sĩ Kế toán .
4 Lương Xuân Minh Thạc sĩ Kế toán .
5 Hồ Hạnh Mỹ Thạc sĩ Kế toán .
6 Nguyễn Thị Hằng Nga Thạc sĩ Kế toán .
7 Nguyễn Xuân Nhật Thạc sĩ Kế toán .
8 Nguyễn Thị Kim Phụng Thạc sĩ Kế toán .
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối