NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Huỳnh Thị Ngọc Anh Tiến sĩ Kế toán tài chính Kế toán
2 Đặng Đình Tân Tiến sĩ Kiểm toán .
3 Nguyễn Quỳnh Hoa Tiến sĩ Kế toán tài chính .
4 Nguyễn Thị Hằng Nga Tiến sĩ Kế toán quản trị .
5 Nguyễn Thị Mai Hương Tiến sĩ Kiểm toán .
6 Hoàng Ánh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kế toán quản trị .
7 Nguyễn Hoàng Bình Thạc sĩ Kiểm toán .
8 Mai Hồng Chi Thạc sĩ Kế toán tài chính .
Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối