NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Hoàng Ánh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kế toán quản trị Các vấn đề về kinh tế
2 Nguyễn Thị Loan Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kế toán Các vấn đề về kinh tế
3 Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Kế toán .
4 Nguyễn Phương Mai Thạc sĩ Kế toán .
5 Lương Xuân Minh Thạc sĩ Kế toán .
6 Hồ Hạnh Mỹ Thạc sĩ Kế toán .
7 Nguyễn Thị Hằng Nga Thạc sĩ Kế toán .
8 Nguyễn Xuân Nhật Thạc sĩ Kế toán .
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối