NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Nguyễn Thị Kim Phụng Thạc sĩ Kế toán .
2 Phùng Thị Hồng Gấm Thạc sĩ Kế toán .
3 Nguyễn Quỳnh Hoa Tiến sĩ Kế toán tài chính Các vấn đề về kinh tế
4 Mai Hồng Chi Thạc sĩ Kế toán tài chính .
5 Tiêu Thị Thanh Hoa Thạc sĩ Kế toán tài chính .
6 Hoàng Oanh Thạc sĩ Kế toán tài chính .
7 Đoàn Quỳnh Phương Thạc sĩ Kế toán tài chính .
8 Dương Nguyễn Thanh Tâm Thạc sĩ Kế toán tài chính .
Trang 2 trong 4Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  Tiếp   Cuối