NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Đặng Đình Tân Tiến sĩ Kiểm toán .
2 Nguyễn Quỳnh Hoa Tiến sĩ Kế toán tài chính .
3 Nguyễn Thị Hằng Nga Tiến sĩ Kế toán quản trị .
4 Nguyễn Thị Mai Hương Tiến sĩ Kiểm toán .
5 Hoàng Ánh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kế toán quản trị .
6 Nguyễn Hoàng Bình Thạc sĩ Kiểm toán .
7 Mai Hồng Chi Thạc sĩ Kế toán tài chính .
8 Nguyễn Thị Thục Đoan Thạc sĩ Kế toán quản trị .
Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối