NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Dương Nguyễn Thanh Tâm Thạc sĩ Kế toán tài chính .
2 Nguyễn Thị Tường Tâm Thạc sĩ Kế toán tài chính .
3 Trần Quốc Thịnh Tiến sĩ Kế toán quản trị Các vấn đề về kinh tế
4 Đinh Văn Thịnh Thạc sĩ Kế toán quản trị Kế toán quản trị, SMEs
5 Nguyễn Thị Đoan Trang Thạc sĩ Kiểm toán Kế toán ngân hàng
6 Trần Thị Thu Thủy Thạc sĩ Kiểm toán .
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối