NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Phạm Ngọc Nam Thạc sĩ Kế toán tài chính .
2 Trần Quốc Thịnh Tiến sĩ Kế toán quản trị Các vấn đề về kinh tế
3 Nguyễn Thị Thục Đoan Thạc sĩ Kế toán quản trị .
4 Nguyễn Thanh Huyền Thạc sĩ Kế toán quản trị .
5 Đinh Văn Thịnh Thạc sĩ Kế toán quản trị Kế toán quản trị, SMEs
6 Mỹ Hoàng Thạc sĩ Kế toán quản trị .
7 Trần Thị Tuyết Vân Thạc sĩ Kế toán quản trị .
8 Nguyễn Thị Mai Hương Tiến sĩ Kiểm toán Luật kế toán
Trang 3 trong 4Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  Tiếp   Cuối