NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Kế toán .
2 Nguyễn Quỳnh Hoa Tiến sĩ Kế toán tài chính Các vấn đề về kinh tế
3 Tiêu Thị Thanh Hoa Thạc sĩ Kế toán tài chính .
4 Nguyễn Thanh Huyền Thạc sĩ Kế toán quản trị .
5 Mỹ Hoàng Thạc sĩ Kế toán quản trị .
6 Nguyễn Thị Mai Hương Tiến sĩ Kiểm toán Luật kế toán
7 Đỗ Thị Hương Thạc sĩ Kiểm toán .
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối