NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Nguyễn Thị Thục Đoan Thạc sĩ Kế toán quản trị .
2 Phùng Thị Hồng Gấm Thạc sĩ Kế toán quản trị .
3 Nguyễn Thị Hiền Tiến sĩ Kế toán quản trị .
4 Tiêu Thị Thanh Hoa Thạc sĩ Kế toán tài chính .
5 Đỗ Thị Hương Thạc sĩ Kiểm toán .
6 Nguyễn Thị Loan Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kế toán quản trị .
7 Nguyễn Phương Mai Thạc sĩ Kế toán quản trị .
8 Lương Xuân Minh Thạc sĩ Kế toán quản trị .
Trang 2 trong 5Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  Tiếp   Cuối