NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Hồ Hạnh Mỹ Thạc sĩ Kế toán tài chính .
2 Phạm Ngọc Nam Thạc sĩ Kế toán tài chính .
3 Nguyễn Xuân Nhật Thạc sĩ Kế toán tài chính .
4 Tuyết Nhung Thạc sĩ Kiểm toán .
5 Hoàng Oanh Thạc sĩ Kế toán tài chính .
6 Nguyễn Thị Kim Phụng Tiến sĩ Kế toán quản trị .
7 Đoàn Quỳnh Phương Thạc sĩ Kế toán tài chính .
8 Nguyễn Thị Tường Tâm Thạc sĩ Kế toán tài chính .
Trang 3 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  Tiếp   Cuối