NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Nguyễn Phương Mai Thạc sĩ Kế toán quản trị .
2 Lương Xuân Minh Thạc sĩ Kế toán quản trị .
3 Hồ Hạnh Mỹ Thạc sĩ Kế toán tài chính .
4 Phạm Ngọc Nam Thạc sĩ Kế toán tài chính .
5 Nguyễn Xuân Nhật Thạc sĩ Kế toán tài chính .
6 Tuyết Nhung Thạc sĩ Kiểm toán .
7 Hoàng Oanh Thạc sĩ Kế toán tài chính .
8 Nguyễn Thị Kim Phụng Thạc sĩ Kế toán quản trị .
Trang 3 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  Tiếp   Cuối