NKH Show - Info
STT Họ và tên Học Hàm / Học vị Chuyên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứuChi tiết
1 Đoàn Quỳnh Phương Thạc sĩ Kế toán tài chính .
2 Nguyễn Thị Tường Tâm Thạc sĩ Kế toán tài chính .
3 Dương Nguyễn Thanh Tâm Thạc sĩ Kế toán tài chính .
4 Đinh Văn Thịnh Thạc sĩ Kế toán quản trị .
5 Trần Quốc Thịnh Tiến sĩ Kế toán quản trị .
6 Phạm Anh Thủy Tiến sĩ Kế toán tài chính .
7 Trần Thị Thu Thủy Thạc sĩ Kiểm toán .
8 Nguyễn Thị Đoan Trang Thạc sĩ Kiểm toán .
Trang 4 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  Tiếp   Cuối