Danh sách giảng viên cố vấn khoa Kế Toán- Kiểm Toán, năm học 2016-2017

11:37 15/06/2017

LỚP GIẢNG VIÊN CỐ VẤN
DH29KT01 Nguyễn Thị Đoan Trang
DH29KT02 Nguyễn Thị Hằng Nga
DH29KT03 Trần Thị Hải Vân
DH29KT04 Đinh Văn Thịnh
DH29KT05 Nguyễn Phương Mai
DH30KT01 Đoàn Quỳnh Phương
DH30KT02 Nguyễn Thị Tường Tâm
DH30KT03 Hồ Hạnh Mỹ
DH30KT04 Nguyễn Hoàng Bình
DH30KT05 Nguyễn Thanh Huyền
LT15DH08 Mai Hồng Chi
DH31DC12 Lý Hoàng Oanh
DH31DC13 Nguyễn Thị Kim Phụng
DH31DC14 Lương Xuân Minh
DH31DC15 Dương Nguyễn Thanh Tâm
DH31DC16 Nguyễn Xuân Nhật
DH31DC17 Trần Thị Tuyết Vân
DH31DC18 Tiêu Thị Thanh Hoa
DH32DC26 Đinh Văn Thịnh
DH32DC27 Phạm Ngọc Nam
DH32DC28 Phùng Thị Hồng Gấm
DH32DC29 Lê Mỹ Hoàng
DH32DC30 Đỗ Thị Hương
DH32DC31 Trần Thị Hải Vân
DH32DC32 Lương Xuân Minh
HQ3-GE07 Nguyễn Thị Thu Lài
HQ3-GE05 Nguyễn Thị Mai Hương
HQ2-GE07 Trần Quốc Thịnh