QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM HỌC 2016-2017

22:14 20/01/2017

File đính kèm

Quyết định về việc công nhận sinh viên ĐH chính quy đủ điều kiện thực hiện khóa luận TN đợt 2, năm học 2016-2017 Tải về