Khoa Kế Toán- Kiểm Toán thông báo thời gian buổi bảo vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 3

18:14 06/06/2017

Khoa Kế Toán- Kiểm Toán thông báo buổi bảo vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 3 sẽ diễn ra tại:

•        Phòng 302, 303 tại trường Đại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1.

•        Thời gian bắt đầu: 7h30' Thứ Tư ngày 14/06/2017

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên tham dự!