Thông báo

Thực hành phần mềm Kế toán Ngân hàng

12:02 09/06/2016

Khoa kế toán kiểm toán tổ chức hoạt động ngoại khóa sinh viên "Thực hành phần mềm Kế toán Ngân hàng" (28/04/2016)